Οι μεγαλύτερες απειλές στον κυβερνοχώρο το 2024

14/03/2024 / Miscellaneous
Cybersecurity 2024

Σε έναν κόσμο ολοένα και πιο ψηφιακό, οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται ραγδαία. Το 2024 οι επιχειρήσεις και οι πολίτες θα αντιμετωπίσουν μια σειρά από νέες και αναδυόμενες απειλές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και το απόρρητό τους.

1. Επιθέσεις phishing

Ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί παραπλανητικά email, μηνύματα και ιστοσελίδες για την απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών:

Πώς λειτουργεί: Ο επιτιθέμενος στέλνει phishing link, ο χρήστης το ανοίγει, ο χάκερ συλλέγει τα στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη.

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να προστατευθείτε από απάτες phishing.2. Ransomware

Το Ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού που κρυπτογραφεί τα δεδομένα ενός θύματος ή αποτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, απαιτώντας λύτρα για την αποκατάστασή τους.

Πώς λειτουργεί

- Μόλυνση: Ο υπολογιστής του θύματος μολύνεται με ransomware συνήθως μέσα από επισυναπτόμενα μολυσμένα αρχεία, κακόβουλους συνδέσμους, ευπάθειες λογισμικού.

- Κρυπτογράφηση: Το ransomware κρυπτογραφεί τα δεδομένα του θύματος, καθιστώντας τα μη προσβάσιμα.

- Απαίτηση λύτρων: Το ransomware εμφανίζει ένα μήνυμα που απαιτεί λύτρα για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων. Η πληρωμή των λύτρων δεν εγγυάται την αποκατάσταση των δεδομένων.

Η κρυπτογράφηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια δεδομένων και πιθανόν τη διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης, αν δεν πληρωθούν τα λύτρα ή αν η αποκρυπτογράφηση αποτύχει. Η πληρωμή λύτρων τροφοδοτεί το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και ενθαρρύνει μελλοντικές επιθέσεις.

Πρόληψη

- Ενημερώσεις λογισμικού: Ενημερώστε το λογισμικό σας με τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας.

- Αντιμετώπιση: Χρησιμοποιήστε ένα αξιόπιστο Antivirus με ransomware protection.

- Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας: Δημιουργήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

- Εκπαίδευση: Εκπαιδεύστε τους χρήστες να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν ύποπτα emails και downloads.3. Denial-of-Service (DoS)

Το Denial-of-Service (DoS) αποσκοπεί στο να καταστήσει έναν πόρο, όπως έναν ιστότοπο, διακομιστή ή δίκτυο, μη διαθέσιμο στους χρήστες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη φόρτωση υπερβολικά μεγάλου φορτίου στο δεδομένο πόρο μέχρι να σταματήσει να λειτουργεί κανονικά.

Πώς λειτουργεί μια επίθεση DoS

- Επίθεση: Ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για να στείλει μεγάλο όγκο εικονικών αιτημάτων στον στόχο. Αυτά τα αιτήματα μπορεί να είναι αιτήματα HTTP για ιστοσελίδες, αιτήματα ping σε διακομιστές ή αιτήματα σύνδεσης σε δίκτυα.

- Κατάκλυση: Ο τεράστιος όγκος των αιτημάτων υπερφορτώνει τον στόχο, εξαντλώντας τους πόρους του (CPU, μνήμη, εύρος ζώνης δικτύου).

- Άρνηση υπηρεσίας: Εξαιτίας της υπερφόρτωσης, ο στόχος αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αιτήματα χρηστών, καθιστώντας την υπηρεσία μη διαθέσιμη.

Οι επιθέσεις DoS μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία ιστοσελίδων, εφαρμογών ή ολόκληρων δικτύων, προκαλώντας απώλεια παραγωγικότητας, ζημιά στη φήμη και επιβάρυνση με κόστος αποκατάστασης.

Προστασία από επιθέσεις DoS

- Χρήση υπηρεσιών μετριασμού DoS: Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας προσφέρουν υπηρεσίες μετριασμού DoS που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη και αποκλεισμό κακόβουλου κυκλοφορίας.

- Αύξηση της χωρητικότητας: Η αύξηση της χωρητικότητας των διακομιστών και του δικτύου μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση περισσότερου κυκλοφοριακού φορτίου και να μειώσει την επίδραση μιας επίθεσης DoS.

- Εφαρμογή λύσεων ασφαλείας: Η χρήση τειχών προστασίας και συστημάτων ανίχνευσης εισβολής μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την αποκλεισμό ύποπτης δραστηριότητας δικτύου.4. Man-in-the-Middle (MitM)

Το Man-in-the-Middle (MitM) είναι μια μορφή κυβερνοεπίθεσης όπου ο επιτιθέμενος τοποθετεί τον εαυτό του κρυφά σε μια επικοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο, ο επιτιθέμενος μπορεί να παρακολουθήσει την επικοινωνία.

 

Πώς λειτουργεί μια επίθεση MitM

- Διαμεσολάβηση: Ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί τεχνικές όπως spoofing IP ή ARP spoofing για να πείσει και τις δύο πλευρές ότι συνδέονται απευθείας η μία με την άλλη, ενώ στην πραγματικότητα επικοινωνούν μέσω του επιτιθέμενου.

- Αποκρυπτογράφηση: Αν η επικοινωνία δεν είναι κρυπτογραφημένη (https αντί για http), ο επιτιθέμενος μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τυχόν ευαίσθητα δεδομένα που μεταφέρονται, όπως κωδικούς πρόσβασης ή οικονομικές πληροφορίες.

- Παρακολούθηση και παρεμβολή: Ο επιτιθέμενος μπορεί να παρακολουθήσει όλη την επικοινωνία, αποκτώντας πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Επιπλέον, μπορεί να παρέμβει στέλνοντας ψευδή μηνύματα ή τροποποιώντας τα υπάρχοντα.

 

Προστασία από επιθέσεις MitM

- Χρήση κρυπτογράφησης (https): Πάντα να χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση SSL/TLS, η οποία αναγνωρίζεται από το https στην αρχή της διεύθυνσης URL και το εικονίδιο της κλειδαριάς στο πρόγραμμα περιήγησης.

- Προσοχή σε δημόσια Wi-Fi: Αποφύγετε την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ή τη σύνδεση σε τραπεζικές εφαρμογές όταν χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi δίκτυα, καθώς αυτά είναι πιο ευάλωτα σε επιθέσεις MitM.

- Χρήση VPN: Η χρήση ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) μπορεί να κρυπτογραφήσει την κυκλοφορία σας στο διαδίκτυο και να προσφέρει πρόσθετη προστασία από επιθέσεις MitM.

- Ενημέρωση λογισμικού: Κρατήστε το λογισμικό του υπολογιστή και του προγράμματος περιήγησής σας ενημερωμένο με τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας για να διορθώσετε τυχόν ευπάθειες.5. SQL Injection

Η SQL Injection είναι μια μορφή επίθεσης σε εφαρμογές ιστού που αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων.

 

Πώς λειτουργεί

1. Εισαγωγή κακόβουλου κώδικα: Ο επιτιθέμενος εισάγει κακόβουλο κώδικα SQL σε μια φόρμα ή URL, εκμεταλλευόμενος ένα κενό ασφαλείας στην εφαρμογή.

2. Εκτέλεση του κώδικα: Η εφαρμογή, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, εκτελεί τον κακόβουλο κώδικα SQL ως μέρος ενός νόμιμου SQL query.

3. Παράνομη πρόσβαση: Ο επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση, να τροποποιήσει ή να διαγράψει δεδομένα από τη βάση δεδομένων.

Ο επιτιθέμενος μπορεί να κλέψει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει ευαίσθητα δεδομένα, ακόμα και να υπερφορτώσει τον διακομιστή της βάσης δεδομένων, καθιστώντας την εφαρμογή μη διαθέσιμη στους χρήστες.

 

Πρόληψη

- Έλεγχος εισόδου: Ελέγξτε όλες τις εισόδους χρηστών για να αποτρέψετε την εισαγωγή κακόβουλου κώδικα SQL.

- Παραμετροποίηση SQL: Χρησιμοποιήστε παραμετροποιημένα queries SQL για να διαχωρίσετε τα δεδομένα από τον κώδικα.

- Ενημέρωση λογισμικού: Διατηρήστε το λογισμικό και τις εφαρμογές ενημερωμένες με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας.

- Εκπαίδευση: Εκπαιδεύστε τους developers και τους χρήστες σχετικά με τους κινδύνους και την πρόληψη της SQL Injection.6. Cross-site Scripting (XSS)

Το Cross-site Scripting (XSS),είναι μια μορφή ευπάθειας ασφάλειας ιστού που επιτρέπει στους επιτιθέμενους να εισάγουν κακόβουλα σενάρια σε αξιόπιστες ιστοσελίδες. Αυτά τα σενάρια εκτελούνται στη συνέχεια από το πρόγραμμα περιήγησης του θύματος.

 

Πώς λειτουργεί το XSS

1. Έγχυση: Ο επιτιθέμενος εγχέει κακόβουλο κώδικα, συνήθως JavaScript, σε μια ευάλωτη εφαρμογή ιστού.

2. Παράδοση: Η ευάλωτη εφαρμογή ιστού επεξεργάζεται τον εγχεόμενο κώδικα και τον ενσωματώνει άθελά της στην ιστοσελίδα που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του θύματος.

3. Εκτέλεση: Όταν το θύμα επισκέπτεται την παραβιασμένη ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής του εκτελεί άθελά του το κακόβουλο σενάριο ως μέρος της νόμιμης ιστοσελίδας. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή το σενάριο είναι ενσωματωμένο στον κώδικα της αξιόπιστης ιστοσελίδας.

Οι επιτιθέμενοι μπορούν να κλέψουν ευαίσθητες πληροφορίες, να ανακατευθύνουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες phishing, να εγχύσουν κώδικα που τροποποιεί το περιεχόμενο ή την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας, να μεταδώσουν malware στον υπολογιστή του θύματος.

 

Πρόληψη επιθέσεων XSS

- Έλεγχος εισόδου: Οι προγραμματιστές εφαρμογών ιστού πρέπει να ελέγχουν όλες τις εισόδους χρηστών για να διασφαλίσουν ότι δεν περιέχουν κακόβουλο κώδικα.

- Κωδικοποίηση εξόδου: Οι προγραμματιστές εφαρμογών ιστού πρέπει να κωδικοποιούν όλες τις εισόδους χρηστών πριν τις εμφανίσουν σε μια ιστοσελίδα για να αποτρέψουν την ερμηνεία τους ως κώδικα.

- Πολιτική ασφαλείας περιεχομένου (CSP): Η υλοποίηση CSP μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του κινδύνου επιθέσεων XSS περιορίζοντας τα σενάρια που μπορούν να φορτωθούν σε μια ιστοσελίδα.

- Κανονικές ενημερώσεις ασφαλείας: Η διατήρηση του λογισμικού και των εφαρμογών ιστού ενημερωμένων με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση τυχόν νέες ευπάθειες που ανακαλύπτονται.7. Zero-Day Exploits

Τα Zero-Day Exploits εκμεταλλεύονται κενά ασφαλείας σε λογισμικό (software), υλικό (hardware) ή υλικολογισμικό (firmware), άγνωστα στον προμηθευτή ή στους προγραμματιστές.

Ο όρος "Μηδενικού Χρόνου" υποδηλώνει ότι ο προμηθευτής έχει "μηδέν" ημέρες για να διορθώσει το κενό ασφαλείας πριν οι επιτιθέμενοι το εκμεταλλευτούν. Οι επιθέσεις εκμεταλλεύονται άγνωστα τρωτά σημεία προτού μπορέσουν οι προγραμματιστές να τα διορθώσουν.

 

Πώς λειτουργούν

Ένας επιτιθέμενος εντοπίζει ένα άγνωστο κενό ασφαλείας σε ένα λογισμικό ή υλικό. Ο επιτιθέμενος δημιουργεί κώδικα που εκμεταλλεύεται το κενό ασφαλείας και εξαπολύει την επίθεση εναντίον ευάλωτων συστημάτων.

 

Πρόληψη επιθέσεων Zero-Day exploits

- Εγκαταστήστε ενημερώσεις κώδικα και ασφαλείας το συντομότερο δυνατό.

- Χρησιμοποιήστε λογισμικό ασφαλείας, όπως antivirus και firewall.

- Εκπαιδεύστε τους χρήστες για τους κινδύνους των Zero-Day Exploits.

- Εφαρμόστε πολιτικές ασφαλείας, όπως η αρχή της ελάχιστης απαραίτητης πρόσβασης.8. DNS Spoofing

Το Domain Name Server (DNS) spoofing λαμβάνει χώρα όταν ένας κακόβουλος χρήστης εισάγει κατεστραμμένα δεδομένα στο domain name system (DNS) ενός διακομιστή. Ως αποτέλεσμα, ο διακομιστής επιστρέφει λανθασμένες εγγραφές DNS στους χρήστες, οι οποίοι στη συνέχεια ανακατευθύνονται σε κακόβουλες ιστοσελίδες αντί σε αυτές που επιθυμούν.

 

Πώς λειτουργεί

Ο κακόβουλος χρήστης εκμεταλλεύεται ένα κενό ασφαλείας στο DNS για να εισάγει ψευδή δεδομένα. Η κρυφή μνήμη του DNS δηλητηριάζεται με τις λανθασμένες πληροφορίες. Όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί ένα όνομα τομέα, ο διακομιστής DNS του επιστρέφει την ψευδή διεύθυνση IP. Ο χρήστης ανακατευθύνεται σε μια κακόβουλη ιστοσελίδα που μοιάζει με την αυθεντική. Η κακόβουλη ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για phishing, κλοπή προσωπικών δεδομένων ή άλλες κακόβουλες ενέργειες.

 

Πώς να προστατευτείτε

- Χρησιμοποιήστε ένα αξιόπιστο DNS resolver.

- Ενεργοποιήστε το DNSSEC.

- Ενημερώστε το λογισμικό σας.

- Εκπαιδεύστε τους χρήστες για τους κινδύνους του DNS spoofing.Στην Cloud Concept στόχο αποτελεί η αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη των αναγκών σας, η προσφορά managed υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η παροχή πρόσβασης σε χρήσιμες προτάσεις για την αποδοτική διαχείριση των δεδομένων σας.

Ακολουθήστε μας σε LinkedIn, FacebookInstagram ή εγγραφείτε στο Newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι! 

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αίτηση επικοινωνίας

ΠΑΝΩ