Οn-premises και Hybrid Cloud Στρατηγικές για Προστασία Δεδομένων

28/06/2024 / Miscellaneous
Data protection strategies

Η προστασία των δεδομένων είναι μια κρίσιμη πτυχή κάθε επιχείρησης. Είτε τα δεδομένα αποθηκεύονται on-premises, στον υπολογιστή, είτε σε hybrid cloud με συνδυασμό on-premises και cloud υπηρεσιών, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορείτε να υιοθετήσετε για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους.
>> Tα βασικά βήματα που μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί για να είναι πιο ασφαλείς

 


Επίτευξη άμεσου ελέγχου δεδομένων

 

Οι λύσεις εσωτερικής εγκατάστασης περιλαμβάνουν τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών εντός της φυσικής υποδομής. Αυτή η προσέγγιση δίνει στους οργανισμούς άμεσο έλεγχο των δεδομένων και τους επιτρέπει να εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Διατηρώντας δεδομένα επιτόπου, ένας οργανισμός είναι σε θέση να τα προστατεύσει πίσω από πολλαπλά τείχη προστασίας και συστήματα ανίχνευσης εισβολών, μειώνοντας τον κίνδυνο εξωτερικών παραβιάσεων. Επιπλέον, η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιοριστεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα εσωτερικών διαρροών δεδομένων.

 

Η υιοθέτηση ενός συνδυασμού on-premises και hybrid cloud λύσεων μπορεί να σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στα δεδομένα σας. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των on-premises υπηρεσιών και του cloud.

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν public ή private cloud για την αποθήκευση μη ευαίσθητων δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα ευαίσθητες πληροφορίες στις εγκαταστάσεις.

Αυτή η μέθοδος παρέχει στους οργανισμούς την ευελιξία να κλιμακώνουν τους πόρους και να ικανοποιούν τις κυμαινόμενες απαιτήσεις των χρηστών, διατηρώντας παράλληλα αυστηρό έλεγχο δεδομένων. Όταν ρυθμίζονται και διαμορφώνονται σωστά – χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες συνδέσεις και ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας – οι υβριδικές λύσεις cloud διασφαλίζουν την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μεταξύ των περιβαλλόντων εσωτερικής εγκατάστασης και cloud.

 


Βήματα για την πρόληψη των παραβιάσεων δεδομένων

 

Όσο προφανές κι αν φαίνεται σε πολλούς στον κλάδο, σήμερα είναι ζωτικής σημασίας η κρυπτογράφηση δεδομένων κατά την αποθήκευση και μετάδοσή τους. Αυτό καθιστά τα παραβιασμένα δεδομένα χωρίς νόημα για μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, ακόμη και αν οι επιτιθέμενοι καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά.

Επίσης, η εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) ενισχύει τα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης και προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Οι χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πολλαπλές μορφές επαλήθευσης, όπως κωδικούς πρόσβασης, βιομετρικά στοιχεία ή έξυπνες κάρτες.

 

Πέρα από αυτό, συνιστάται στους οργανισμούς να διενεργούν συχνούς ελέγχους ασφαλείας για τον εντοπισμό των τρωτών σημείων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των πρωτοκόλλων ασφαλείας και την έγκαιρη αντιμετώπιση αποκλίσεων.

 

Κανένα ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τις ευθύνες τους όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων. Τα τακτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια βοηθούν το προσωπικό να κατανοήσει τους ρόλους και τις ευθύνες του για την προστασία των δεδομένων.Ο συνδυασμός του άμεσου ελέγχου των παρεχόμενων δεδομένων, μαζί με εργαλεία και τακτικές όπως κρυπτογράφηση, έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, έλεγχοι ασφαλείας και εκπαίδευση εργαζομένων δημιουργεί μια ολοκληρωμένη άμυνα έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα του οργανισμού.

 Στην Cloud Concept στόχο αποτελεί η αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη των αναγκών σας, η προσφορά managed υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η παροχή πρόσβασης σε χρήσιμες προτάσεις για την αποδοτική διαχείριση των δεδομένων σας.Ακολουθήστε μας σε LinkedIn, FacebookInstagram ή εγγραφείτε στο Newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι! 

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αίτηση επικοινωνίας

ΠΑΝΩ