Cloud migration: Διαδικασία και στρατηγική

10/06/2024 / Miscellaneous
Cloud migration

Η μεταφορά μίας επιχείρησης στο cloud αποτελεί τη μεταφορά δεδομένων, εφαρμογών και λειτουργιών πληροφορικής από το δικό σας data center σε ένα εξωτερικό, cloud-based περιβάλλον.

Το cloud migration μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μίας εταιρείας, προσφέροντας λύσεις σε προβλήματα όπως η αδυναμία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, η δυσκολία στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και το υψηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης συστημάτων.

Το cloud σας βοηθά να ξεπεράσετε τα εμπόδια διαχείρισης υποδομής, να επιτύχετε με ευελιξία τους επιχειρηματικούς στόχους σας και να αξιοποιήσετε τις δοκιμασμένες ρυθμίσεις ασφαλείας που παρέχουν οι πάροχοι cloud!


Τύποι cloud storage

Σχετικά τον σχεδιασμό του cloud migration, υπάρχουν τρεις τύποι cloud storage από τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο οργανισμός σας:

1. Blob ή object storage

Προσβάσιμο μέσω HTTPS, το blob ή object storage είναι κατάλληλο για μαζικές μεταφορές αρχείων. Είναι επίσης ανεξάρτητο από συστήματα ή virtual machines (VM) και σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να παραδώσετε περιεχόμενο στους χρήστες.

2. Block storage

Το Block storage συνδέεται απευθείας σε μεμονωμένα VM. Μπορείτε συνήθως να χρησιμοποιήσετε άμεσα συνδεδεμένο χώρο αποθήκευσης (DAS) ή χώρο αποθήκευσης δικτύου (SAN) για block storage σε ένα on-premises datacenter. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιείτε για απόδοση, αλλά είστε τελικά οι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του redundancy, της ανθεκτικότητας σε σφάλματα και της υψηλής διαθεσιμότητας. Είναι από προεπιλογή ενσωματωμένο στο περιβάλλον του cloud σας, αλλά έχετε την ευθύνη για την ενεργοποίηση της κρυπτογράφησης και της προστασίας δεδομένων.

3. Network attached storage

Το Network attached storage (NAS) είναι παρόμοιο με έναν “fileserver”, στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση πολλοί χρήστες/συστήματα ταυτόχρονα. Είναι αποτελεσματικό για την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ συστημάτων εσωτερικά, μειώνει την ανάγκη διατήρησης πολλαπλών αντιγράφων σε μεμονωμένα συστήματα και την διατήρηση updates σε κάθε σύστημα. Εδώ, συνήθως είστε υπεύθυνοι για την ενεργοποίηση μεθόδων κρυπτογράφησης και προστασίας δεδομένων.


Μοντέλα υπηρεσιών Cloud

Πέρα από τους τύπους αποθήκευσης, κάθε πάροχος cloud προσφέρει διαφορετικά επίπεδα μοντέλων cloud υπηρεσιών. Μπορείτε να επιλέξετε από πλατφόρμες όπου είστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε υπερβαίνει το βασικό επίπεδο υλικού και δικτύωσης (IaaS), μέχρι πλήρως διαχειριζόμενες υπηρεσίες και εφαρμογές, όπου η ευθύνη για τη διαμόρφωση και τη συντήρηση των server, των εφαρμογών και των περιβαλλόντων αναλαμβάνεται από τον πάροχο cloud (IaaS ή PaaS).


3 Τρόποι για να μεταφερθείτε στο cloud


1. Lift and shift

Το Lift and shift παίρνει τους διακομιστές και τις εφαρμογές που εκτελούνται στο on-premises datacenter και τους φιλοξενεί ξανά στο cloud. Είναι ίσως ο ευκολότερος τρόπος μετάβασης στο cloud και είναι το πρώτο βήμα που κάνουν πολλές εταιρείες.

2. Refactoring

Το refactoring περιλαμβάνει την τροποποίηση της υποδομής, του κώδικα και των development για να εκμεταλλευτείτε την ελαστική φύση του cloud. Αυτή η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα των web services πίσω από έναν load balancer και το scaling των υπολογιστικών πόρων με βάση τη ζήτηση. Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από managed υπηρεσίες ή υπηρεσίες Platform-as-a-Service (PaaS), όπως υπηρεσίες CDN, βάσης δεδομένων και data replication. Το refactoring προσφέρει εξοικονόμηση κόστους που σχετίζεται με την ελαχιστοποίηση των πόρων όταν μειώνεται η ζήτηση, οπότε πληρώνετε ακριβώς τους πόρους που χρειάζεστε.

3. Επανασχεδιασμός για να γίνετε cloud native

Σε αυτή τη στρατηγική migration, η αρχιτεκτονική των εφαρμογών επανασχεδιάζεται κατά τη μετάβαση για να εκμεταλλευτεί πλήρως τα οφέλη του cloud. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση προσφορών SaaS από τον προμηθευτή cloud ή κάποιο τρίτο μέρος, τη στήριξη σε διαχειριζόμενες υπηρεσίες (PaaS) για την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών επιβαρύνσεων, την εισαγωγή τεχνολογιών όπως containers και serverless computing και τέλος την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας Infrastructure as Code (IAC).

 Η προσέγγιση αυτή είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική και οικονομικά αποδοτική λύση που κλιμακώνεται για να καλύψει την απρόβλεπτη ζήτηση.

 


 


Πώς θα έχετε ένα επιτυχημένο cloud migration

 

Η μετάβαση στο cloud είναι ένα project με πολλά στάδια. Για να μπορείτε να επωφεληθείτε από τις ελαστικές δυνατότητες και τη φιλοσοφία pay-per-use του cloud, απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός της υποδομής.

Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος cloud συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του κλάδου σας και μπορεί να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την επιτυχή διεξαγωγή ελέγχων που επικυρώνουν τη συμμόρφωση.

Υπάρχει κρυπτογράφηση παντού; Ελαχιστοποιείται η πρόσβαση μόνο στους ρόλους που τη χρειάζονται; Προστατεύεται η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή δεδομένων; Εξετάστε πώς και πού μεταδίδονται και αποθηκεύονται τα δεδομένα. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελέγχετε την ασφάλεια εφαρμογών, εικόνων OS, δικτύων, κανόνων πρόσβασης και δεδομένων στο cloud. Σιγουρευτείτε για την εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας της εταιρείας από τις ομάδες IT και DevOps. O πάροχος cloud θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις ευθύνες ασφαλείας που είναι εντός της αρμοδιότητάς σας.

 

Πηγή: helpnetsecurity

 Στην Cloud Concept στόχο αποτελεί η αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη των αναγκών σας, η προσφορά managed υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η παροχή πρόσβασης σε χρήσιμες προτάσεις για την αποδοτική διαχείριση των δεδομένων σας.Ακολουθήστε μας σε LinkedIn, FacebookInstagram ή εγγραφείτε στο Newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι! 

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αίτηση επικοινωνίας

ΠΑΝΩ