Η υποδομή μας βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη στα δύο μεγαλύτερα Ελληνικά world class Datacenters για πλήρες redundancy.

Multi-Datacenter Collocation

Private L2 over L3 Low Latency Connectivity χωρητικότητας 10GBps ανάμεσα στα δύο συνεργαζόμενα Ελληνικά datacenter και με υποστήριξη Multiple VLans ανά πελάτη για πραγματικό High Availability και distribution.

Ενέργεια

Άφθονη περίσσεια ισχύς για να καλύψει την πιο απαιτητική ζήτηση.

 • 11MVA μέγιστη χωρητικότητα
 • 2N πλεονάζουσες υποδομές
 • 100% διαθεσιμότητα από το 2004

Ασφάλεια

Γιατί πρέπει να κοιμάστε ήσυχοι.

 • 24/7 επανδρωμένη ασφάλεια
 • Περιμετρική φύλαξη και CCTV
 • ISO 27001
 • PCI DSS
 • SOC2

Ψύξη

Διατήρηση του ιδανικού περιβάλλοντος για την υποδομή σας.

 • Κλιματισμός μέσω ψευδοδαπέδου και επιλογές ψύξης με χρήση μονάδων εντός ικριωσειράς και κλείσιμο θερμού ή ψυχρού διαδρόμου
 • N+1 εφεδρεία σε όλα τα συστήματα

Λειτουργία

Πάντα θα υπάρχει κάποιος για να δράσει άμεσα όταν κάτι συμβεί.

 • Παρουσία Μηχανικών Λειτουργίας όλο το 24ωρο
 • Πιστοποίηση LEED v4 Gold για τη Λειτουργία & Συντήρηση

Συνδεσιμότητα

Multihome συνδεσιμότητα με ανεξάρτητους παρόχους.

 • Ουδετερότητα από παρόχους με πολλαπλά σημεία οδεύσεων
 • 2 meet-me-rooms
 • Παρουσία δεκάδων παρόχων και Internet Exchangers

Χωρητικότητα

Γιατί το μέγεθος σε μερικά πράγματα μετράει.

 • 6,000 sqm
 • Περισσότερα από 1,000 racks
 • Περισσότερες από 700 θέσεις Business Continuity

Υπηρεσίες Collocation!

Η C2 παρέχει υπερυψηλού επιπέδου υπηρεσίες collocation και connectivity για φιλοξενήσετε τον εξοπλισμό σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αίτηση επικοινωνίας

ΠΑΝΩ