03 Οκτ 2017
Πώς να εγκαταστήσετε την Java στα Debian 8 Πώς να εγκαταστήσετε την Java στα Debian 8
Η Java είναι μια πολύ δημοφιλής γλώσσα αντικειμενοστραφή προγραμματισμού . Πολλές φορές , ακόμα και αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα την Java , υπάρχουν εφαρμογές που για να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν χρειάζονται να την έχουμε ήδη εγκατεστημένη στο σύστημα μας .
Περισσότερα