Πώς να εγκαταστήσετε την Java στα Debian 8

16/08/2016 / Java
java-installation

Η Java είναι μια πολύ δημοφιλής γλώσσα αντικειμενοστραφή προγραμματισμού . Πολλές φορές , ακόμα και αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα την Java , υπάρχουν εφαρμογές που για να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν χρειάζονται να την έχουμε ήδη εγκατεστημένη στο σύστημα μας .

Παρακάτω θα δούμε διάφορους τρόπους για να κάνουμε την εγκατάσταση της Java  , στα Debian 8 .

Πριν την εγκατάσταση

Θα χρειαστούμε :

  • Έναν Debian 8 Server

  • Έναν non-root-sudo λογαριασμό χρήστη

 

Εγκατάσταση του Default JDk/JRE 

Ο πιο εύκολος τρόπος να εγκαταστήσουμε την Java είναι χρησιμοποιώντας την version που έρχεται μάζι με το Debian .

Πρώτα κάνουμε update το package index :

 sudo apt-get update

Και εγκαθιστούμε το JRE(Java runtime environment)

 sudo apt-get install default-jre

Μπορούμε επίσης να εγκαταστήσουμε το JDK(java development kit) . Το JDK χρειάζεται μόνο αν θα κάνουμε compile java προγράμματα η αν το απαιτεί συγκεκριμένα κάποια εφαρμογή .

 sudo apt-get install default-jdk

 

Εγκατάσταση του Oracle JDK

 Αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε το official version της Java που διανέμεται από την Oracle , πρέπει να κάνουμε και μερικά έξτρα βήματα .

Προσθέτουμε το repository στο source της apt get:

 sudo add-apt-repository "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main"

Κάνουμε update την apt get :

 sudo apt-get update

‘Επειτα εγκαθιστούμε την έκδοση που θέλουμε . Την δεδομένη στιγμή , η τελευταία έκδοση είναι η 9 και θα εγκαταστήσουμε αυτή :

 sudo apt-get install oracle-java9-installer

 

Διαχείρηση της Java

 Σε έναν server είναι πολυ πιθανό να είναι εγκατεστημένες πολλές διαφορετικές εκδόσεις της Java . Για να ρυθμίσουμε ποια θα είναι η default για χρήση στο command line , θα εκτελέσουμε την εντολή :

 sudo update-alternatives --config java

Θα μας εμφανιστεί κάτι τέτοιο 

Capture.PNG

Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι προεπιλεγμένη η Java 9 . Aν θέλουμε να επιλεξουμε κάποια άλλη version , διαλέγουμε το αντίστοιχο νούμερο και πατάμε ENTER .

Σημείωση : Η εντολή sudo update-alternatives --config command μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ρύθμιση των javac( java compiler) , javadoc( java document generator) , jarsigner( JAR signing tool ) .

 

Ρύθμιση της JAVA_HOME Environment Variable

Πολλά προγράμματα , όπως οι Java Servers , χρησιμοποιούν την JAVA_HOME Environment Variable

Για να καθορίσουν που έχει γίνει η εγκατάσταση της Java  .

Για να κάνουμε την απαραίτητη ρύθμιση , πρώτα πρέπει να βρούμε που είναι η εγκατεστημένη έκδοση της java :

 sudo update-alternatives --config java

Βρίσκουμε την έκδοση που χρησιμοποιούμε και κάνουμε copy το path που είναι εγκατεστημένη .

‘Επειτα με έναν text editor ανοίγουμε το :

 sudo vi /etc/environment 

Μέσα στο αρχείο αυτό , προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή :

 JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle"

Με κόκκινα γράμματα είναι το path που είναι εγκατεστημένη η Java .

Κάνουμε αποθήκευση και έξοδο , και δοκιμάζουμε να ξαναφορτώσουμε το αρχείο .

 source /etc/environment

Τώρα μπορούμε να τεστάρουμε αν το environment variable έχει ρυθμιστεί σωστά , με την παρακάτω εντολη :

 echo $JAVA_HOME

Που θα επιστρέψει το path που ορίσαμε πριν !

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αίτηση επικοινωνίας

ΠΑΝΩ