13 Οκτ 2017
Git Tutorial Part 2 : Χρήση του Git Git Tutorial Part 2 : Χρήση του Git
Git
Στο part 1 του tutorial είδαμε πώς κάνουμε εγκατάσταση και αρχική ρύθμιση το Git . Τώρα θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά πώς δουλεύει .
Περισσότερα
06 Οκτ 2017
Git Tutorial Part 1 :  Εγκατάσταση και Ρύθμιση του Git Git Tutorial Part 1 : Εγκατάσταση και Ρύθμιση του Git
Git
Το Git είναι ένα πολύ δημοφιλές Version Control System (VCS) . Εϊναι πολύ χρησιμό εργαλείο σε περιπτώσεις που χρειάζονται να δουλέψουν περισσότερα από 1 άτομα με το ίδιο αρχείο
Περισσότερα