06 Οκτ 2017

Git Tutorial Part 1 : Εγκατάσταση και Ρύθμιση του Git

Git
Git Tutorial Part 1 :  Εγκατάσταση και Ρύθμιση του Git

Το Git είναι ένα πολύ δημοφιλές Version Control System (VCS) . Εϊναι πολύ χρησιμό εργαλείο σε περιπτώσεις που χρειάζονται να δουλέψουν περισσότερα από 1 άτομα με το ίδιο αρχείο . Για παράδειγμα , αν δύο developers κάνουν ξεχωριστά ο καθένας αλλαγές σε ένα πρόγραμμα , όταν θα πάνε να αποθηκεύσουν τις αλλαγες θα δημιουργηθεί μια σύγχηση . θα κάνει ο ένας overwrite την δουλειά του άλλου . Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμεύει ένα Version Control System όπως το Git . 

Σε αυτό το πρώτο part του tutorial , θα δούμε πως να εγκαταστήσουμε και να κάνουμε τις αρχικες ρυθμίσεις του Git σε ένα σύστημα Debian 8 .  

Εγκατάσταση του Git

Αν και ο πιο εύκολος τρόπος να εγκαταστήσουμε το Git στο Debian είναι με την apt get από το Debian repository , εδώ μαζί θα κάνουμε compile τον κώδικα του απτό source . 'Ετσι θα είμαστε σίγουροι ότι εγκαταστήσαμε την τελευταία έκδοση , και επίσης έχουμε περισσότερες επιλογές για customization .

Για να ξεκινήσουμε , θα εγκαταστήσουμε πρώτα το λογισμικό που χρείαζεται το git :

sudo apt-get update

sudo apt-get install build-essential libssl-dev libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext unzip

Έπειτα , μπαίνουμε στη σελίδα του Git , και βρίσκουμε την version που θέλουμε . Αφού διαλέξουμε την version , κάνουμε δεξι κλικ στο κουμπί download zip και διαλέγουμε το copy link adress , όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω :

Πίσω στον server μας , χρησιμοποιούμε την wget για να κατεβάσουμε το link που βρήκαμε μόλις . 

wget https://github.com/git/git/archive/v1.9.2.zip -O git.zip

Κανουμε unzip και μετακινούμε τον φάκελο στον directory git :

unzip git.zip

cd git-*

Τέλος κάνουμε install με τις ακόλουθες εντολές :

make prefix=/usr/local all

sudo make prefix=/usr/local install

Ρύθμιση του Git

Επειδή στο Git συνήθως δουλεύουν πολλά άτομα παράλληλα , κάθε αλλαγή που γίνεται πρέπει να περιέχει το όνομα και το email αυτού που την έκανε . Οπότε , για αρχή πρέπει να προσθέσουμε τα στοιχεία μας . Αυτό γίνεται εύκολα με τις εντολές :

git config --global user.name "Your Name"

git config --global user.email "youremail@domain.com"

Εναλλακτικά , μπορούμε με έναν text editor να ανοίξουμε απευθέιας το configuration file του git και να προσθέσουμε τα στοιχεία εκεί :

vi ~/.gitconfig

Σε αυτό το αρχείο υπάρχουν και πολλές άλλες ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε , απλά το username και το email είναι τα αναγκαία . 

Πλέον , έχουμε εγκαταστήσει το Git στο σύστημα μας . Στο δεύτερο μέρος του tutorial θα δούμε πως ακριβώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε .