06 Οκτ 2017
Εγκατάσταση και χρήση της Memcached Εγκατάσταση και χρήση της Memcached
Η memcached είνα ένα σύστημα caching ανοιχτού κώδικα . Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει δεδομένα στην RAM . Επειδή η RAM είναι γρηγορότερη από τον δίσκο που είναι αποθηκευμένη μια ιστοσελίδα ή μία βάση δεδομένων , η memcached χρησιμεύει στο να κάνει γρηγορότερες ιστοσελίδες και εφαρμογές . Μαζί θα δούμε πως να εγκαταστήσουμε την memcached σε ένα σύστημα Debian 8 ,όπως και θα κάνουμε μερικά τεστ .
Περισσότερα
05 Οκτ 2017
Τα βασικά του Web Caching : Ορολογία , Headers ,Τρόπος Λειτουργίας Τα βασικά του Web Caching : Ορολογία , Headers ,Τρόπος Λειτουργίας
To Web Caching είναι μία βασική δυνατότητα του πρωτοκόλλου HTTP που έχει ως στόχο να μειώνει το network traffic και να αυξάνει την απόκριση ενός συστήματος .
Περισσότερα
04 Οκτ 2017
Πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον Varnish με τον Apache στο Debian 8 Πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον Varnish με τον Apache στο Debian 8
Ο Varnish είναι ένας http accelerator ή αλλιώς caching http reverse proxy . Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αυξάνει την ταχύτητα ενός server , ειδικά σε περιόδους υψλού traffic .
Περισσότερα