Πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον Varnish με τον Apache στο Debian 8

20/02/2018 / Caching
install-and-configure-varnish
Τι είναι ο Varnish ;

Ο Varnish είναι ένας http accelerator ή αλλιώς caching http reverse proxy . Είναι ένα  πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αυξάνει την ταχύτητα ενός server , ειδικά σε περιόδους υψλού traffic .

Τοποθετείται μπροστά από τον web server και δουλεύει κάνοντας redirect τους επισκέπτες μιας σελίδας σε στατικό περιεχόμενο από την cache του. 'Ετσι τραβάει πόρους από το server μόνο αν υπάρχει ανάγκη για μια ενεργή εργασία και βελτιώνει την απόδοση του . 

Πριν την εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσουμε τον Varnish σε ένα σύστημα Debian πρέπει πρώτα να έχουμε :

  • Έναν non-root-sudo λογαριασμό χρήστη

  • Τον apache εγκατεστημένο 

Εγκατάσταση

 

Βήμα 1 Εγκατάσταση του Varnish

Αρχικά , θα κατεβάσουμε το repository του Varnish με την εντολη curl :

sudo curl http://repo.varnish-cache.org/debian/GPG-key.txt | sudo apt-key add -

‘Επειτα θα προσθέσουμε το repository στο source της apt :

sudo vi /etc/apt/sources.list

Συμπληρώνοντας την απο κάτω γραμμη :

deb http://repo.varnish-cache.org/ubuntu/ lucid varnish-3.0

Αποθηκεύουμε τις αλλαγές και κάνουμε Update την apt get και install το Varnish

sudo apt-get update
sudo apt-get install varnish

Βήμα 2 Ρύθμιση του Varnish

Θέλουμε να τρέξουμε το Varnish στο port 80 , ενω το Apache θα τρέχει στο 8080 .

Ανοίγουμε με έναν text editor το αρχείο :

sudo vi /etc/default/varnish

Θελουμε να κάνουμε uncomment(σβήνουμε την #) όλες τις γραμμές κάτω απο το  “DAEMON_OPTS” . Πρέπει οι ρυθμίσεις να έχουν την μορφή :

DAEMON_OPTS="-a :80 \
            -T localhost:6082 \
            -f /etc/varnish/default.vcl \
            -S /etc/varnish/secret \
            -s malloc,256m"

Αποθηκεύουμε τις αλλαγές και μετα ανοίγουμε το αρχείο :

sudo vi /etc/varnish/default.vcl

Και το αλλάζουμε ώστε να έχει τη μορφή :

backend default {
   .host = "127.0.0.1";
   .port = "8080";
}

Bήμα 3 Ρύθμιση του Apache

Ως τώρα είπαμε στο Varnish ότι το Apache θα τρέχει στο port 8080 . ‘Ομως η default port για το Apache είναι η 80 . Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό . Θα ανοίξουμε το αρχείο με τις ρυθμίσεις των ports του Apache :

sudo vi /etc/apache2/ports.conf

Θα αλλάξουμε τις 2 παρακάτω γραμμές για να τρέχουν στο port 8080

NameVirtualHost 127.0.0.1:8080
Listen 127.0.0.1:8080

Αλλάζουμε τις απο πάνω γραμμές και στο απο κάτω αρχείο

Sudo vi /etc/apache2/sites-available/default

Τέλος για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που κάνουμε πρεπει να κάνουμε restart τα Apache και Varnish .

Ο Varnish τώρα πρέπει να λειτουργεί κανονικά . Αν θέλουμε να δούμε λεπτομέρειες για το πως δουλεύει στο σύστημα μας , μπορούμε να το δούμε με την εντολή : varnishstat

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αίτηση επικοινωνίας

ΠΑΝΩ