Πώς να χρησιμοποιήσετε το SFTP για ασφαλή μεταφορά αρχείων με έναν απομακρυσμένο Server

25/02/2021 / Linux basics
sftp

Τί είναι το SFTP ;

Το SFTP ( SSH File Transfer Protocol ) είναι ενα πρωτόκολλο δικτύου που επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση , διαχείριση και μεταφορά αρχείων μεταξύ  συστημάτων . Τρέχει πάνω στο πρωτόκολλο SSH και υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες του .

Capture.PNG

Δημιουργία Σύνδεσης SFTP

Για να γίνει μία σύνδεση SFTP πρώτα πρέπει πρώτα να γίνει μια σύνδεση SSH  ανάμεσα στα 2 συστήματα . Έπειτα ξεκινάμε ενα session STFP με την εντολή :

 sftp username@remote_hostname_or_IP

Παρακάτω είναι ενας πίνακας με εντολές του STFP . Αυτός ο πίνακας εμφανίζεται οταν γράφουμε help ή ? στο command prompt .

Available commands:
bye                                Quit sftp
cd path                            Change remote directory to 'path'
chgrp grp path                     Change group of file 'path' to 'grp'
chmod mode path                    Change permissions of file 'path' to 'mode'
chown own path                     Change owner of file 'path' to 'own'
df [-hi] [path]                    Display statistics for current directory or
                                  filesystem containing 'path'
exit                               Quit sftp
get [-Ppr] remote [local]          Download file
help                               Display this help text
lcd path                           Change local directory to 'path'
. . .

 

Εξερεύνηση Αρχείων

Για να δούμε τα αρχεία που περιέχει ένα remote directory χρησιμοποιούμε την εντολή ls

ενώ για να δούμε τα files του local directory χρησιμοποιούμε την lls.

  • Πλοήγηση στα remote directories

Για να διάλεξουμε ενα remote subdirectory γράφουμε cd subdirectory . Αν θέλουμε να πάμε πίσω ένα βήμα αυτο γίνεται με cd ..  . Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βλέπουμε σε ποιο directory είμαστε με την χρήση της pwd . 

  • Πλοήγηση στα local directories

Οι εντολές για πλόηγηση σε local directory είναι ίδιες με τις remote με την διαφορά οτι προσθέτουμε ένα l (local) πριν από κάθε εντολή . Πχ. Για να δούμε το directory στο οποίο βρισκόμαστε γράφουμε lpwd , για να πάμε πίσω ένα βήμα lcd ..    κλπ .

 

Μεταφορά Αρχείων

  • Μεταφορά Αρχείων απο απομακρυσμένο σύστημα στο τοπικό σύστημα

Η βασική εντολή για να μεταφέρουμε ένα αρχείο στο τοπικό μας σύστημα ειναι η :

get remoteFile 

Στην περίπτωση που δεν θέλουμε να μεταφέρουμε απλά ενα αρχείο , αλλα φάκελο χρησιμοποιούμε την :

get -r someDirectory

  • Μεταφορά Αρχείων απο το τοπικό σύστημα στο απομακρυσμένο

 Η αντίθετη διαδικασία , δηλαδή η αποστολή αρχείου σε απομακρυσμένο σύστημα γίνεται με την εντολή :

put localFile

Αντίστοιχα , αν θέλουμε να στείλουμε ολοκληρο φάκελο και όχι μόνο ενα αρχείο χρησιμοποιούμε την :

put -r localDirectoryΆλλες χρήσιμες εντολές του SFTP 

Mkdir newdirectory : δημιουργία remote directory.

Lmkdir newdirectory : δημιουργία local directory.

Rm file : διαγραφή αρχείου.

Rmdir directory : διαγραφή directory.

df -h : Ελέγχει τον ελεύθερο χώρο στο σύστημα .

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αίτηση επικοινωνίας

ΠΑΝΩ