Πως να εγκαταστήσετε το Jenkins στο Debian 8

install-jenkins

Το Jenkins είναι ένα εργαλείο Continuous Integration (CI) ανοιχτού κώδικα . Χρησιμοποιείται για αυτοματοποίηση εργασίων και για deployment λογισμικού . 
Πριν ξεκινήσουμε με την εγκατάσταση , καλό είναι να έχουμε έναν non-root , sudo λογαριασμό χρήστη και τουλάχιστον 1GB RAM . 

Εγκατάσταση του Jenkins

Αρχικά θα προσθέσουμε το official repository key στον server μας , ώστε να κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση :

wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add -

'Επειτα προσθέτουμε το repository στο sources.list του server :

echo deb http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list

Κάνουμε update την apt -get :

sudo apt-get update

Και τέλος εγκαθιστούμε το Jenkins :

sudo apt-get install jenkins

 

Εκκίνηση του Jenkins 

Θα ξεκινήσουμε το Jenkins με τη χρήση της systemctl :

sudo systemctl start jenkins

Επειδή η systemctl δεν δίνει κάποια έξοδο θα τσεκάρουμε το status του Jenkins για να βεβαιωθούμε οτι ξεκίνησε

sudo systemctl status jenkins

Αν ολα έγιναν σωστά θα πάρουμε την ακόλουθη έξοδο

Output

jenkins.service - LSB: Start Jenkins at boot time

Loaded: loaded (/etc/init.d/jenkins; bad; vendor preset: enabled)

Active:active (exited) since Thu 2017-04-20 16:51:13 UTC; 2min 7s ago

 

Ρύθμιση του Firewall

H default ρύθμιση του Jenkins είναι να τρέχει στο port 8080 , οπότε με τη χρήση του ufw θα ανοίξουμε το port αυτό :

sudo ufw allow 8080

Για να δούμε και πάλι ότι όλα έγιναν σωστά τσεκάτουμε το status του firewall :

sudo ufw status

Πρέπει να δούμε κάτι παρόμοιο με αυτό :

Output

Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere 8080 ALLOW Anywhere OpenSSH

(v6) ALLOW Anywhere (v6) 8080 (v6) ALLOW Anywhere (v6)

 

Ρύθμιση του Jenkins

Για να ρυθμίσουμε το Jenkins θα επισκεφθούμε από έναν browser ip του server μας , στο port που ρυθμίσαμε πριν :

http://ip_address_or_domain_name:8080

Θα δούμε την παρακάτω εικόνα :

Θα χρησιμοποιήσουμε την cat για να δούμε τον κωδικό απο την τοποθεσία που μας λέει :

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Τον κάνουμε copy-paste στο πεδίο και πατάμε continue

Μετά θα δούμε αυτό :

Για αρχή καλύτερο είναι να κάνουμε εγκατάσταση τα suggested plugins , εκτός αν έχουμε κάποεις πολυ συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Mόλις διαλέξουμε την επιλογή , θα αρχίσουν αμέσως τα plugins να κάνουν εγκατάσταση.

Όταν η εγκατάσταση των plugins ολοκληρωθεί , θα μας ζητηθεί να βάλουμε τα στοιχεία του πρώτου admin χρήστη :

Εισάγουμε τα στοιχεία μας , πατάμε save and finish , και τώρα το Jenkins είναι έτοιμο για χρήση!

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αίτηση επικοινωνίας

ΠΑΝΩ