04 Οκτ 2017
Πώς να ασφαλίσετε τον Nginx με Let's Encrypt στο Debian 8 Πώς να ασφαλίσετε τον Nginx με Let's Encrypt στο Debian 8
Τα πιστοποιητικά SSL χρησιμοποιούνται απο τους web servers για να κρυπτογραφούν την μεταφορά πακέτων ανάμεσα σε client-server(HTTPS σύνδεση) .Το Let’s Encrypt είναι μια αρχή πιστοποίησης (CA) που επιτρέπει την εγκατάσταση πιστοποιητικών SSL/TLS . Τα πλεονεκτήματα του Let’s Encrypt είναι οτι πρώτον είναι δωρεάν , και δεύτερον , όλη η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να αυτοματοποιηθεί , κάτι που το κάνει αρκετά εύκολο στη χρήση.
Περισσότερα
04 Οκτ 2017
Πώς να ασφαλίσετε τον Apache με Let's Encrypt στο Debian 8 Πώς να ασφαλίσετε τον Apache με Let's Encrypt στο Debian 8
Τα πιστοποιητικά SSL χρησιμοποιούνται απο τους web servers για να κρυπτογραφούν την μεταφορά πακέτων ανάμεσα σε client-server(HTTPS σύνδεση) .Το Let’s Encrypt είναι μια αρχή πιστοποίησης (CA) που επιτρέπει την εγκατάσταση πιστοποιητικών SSL/TLS . Τα πρωτερύματα του Let’s Encrypt είναι οτι πρώτον είναι δωρεάν , και δεύτερον όλη η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να αυτοματοποιηθεί , κάτι που το κάνει αρκετά εύκολο στη χρήση.
Περισσότερα
04 Οκτ 2017
Πώς να στήσετε ένα firewall με το ufw στο Debian 8 Πώς να στήσετε ένα firewall με το ufw στο Debian 8
Το iptables είναι το firewall που παρέχεται μαζί με το Debian Distribution . Επειδή το iptables είναι δύσκολο στη χρήση , τα Debian μας παρέχουν με ένα άλλο εργαλείο , το UFW (uncomplicated firewall) , το οποίο είναι ένα περιβάλλον για την εύκολη ρύθμιση του iptables .
Περισσότερα
04 Οκτ 2017
Πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον Varnish με τον Apache στο Debian 8 Πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον Varnish με τον Apache στο Debian 8
Ο Varnish είναι ένας http accelerator ή αλλιώς caching http reverse proxy . Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αυξάνει την ταχύτητα ενός server , ειδικά σε περιόδους υψλού traffic .
Περισσότερα
04 Οκτ 2017
Πώς να δημιουργήσετε Virtual Hosts στον Apache σε Debian 8 Πώς να δημιουργήσετε Virtual Hosts στον Apache σε Debian 8
Το Virtual Hosting είναι ένας τρόπος hosting πολλών διαφορετικών domain names σε έναν φυσικό server . Επιτρέπει το μοίρασμα των πόρων του φυσικού server πχ cpu , ram , στα διάφορα domain names .
Περισσότερα
04 Οκτ 2017
Πώς να δημιουργήσετε Virtual Hosts(Server Blocks) στον Nginx σε Debian 8 Πώς να δημιουργήσετε Virtual Hosts(Server Blocks) στον Nginx σε Debian 8
Το Virtual Hosting είναι ένας τρόπος hosting πολλών διαφορετικών domain names σε έναν φυσικό server . Επιτρέπει το μοίρασμα των πόρων του φυσικού server πχ cpu , ram , στα διάφορα domain names . Στον Νginx χρησιμοποιείται ο όρος Server Blocks αντί για Virtual Hosts
Περισσότερα
04 Οκτ 2017
Μερικές Χρήσιμες Εντολές για Process Management σε συστήματα Linux Μερικές Χρήσιμες Εντολές για Process Management σε συστήματα Linux
Πολλές φορές , είναι χρήσιμο , να ξέρουμε ποιες διεργασίες τρέχουν , να τερματίσουμε κάποια χειροκίνητα , η να δώσουμε σε κάποια προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων . Τα Linux μας παρέχουν κάποιες εντολές για να κάνουμε τα παραπάνω . Ας δούμε ποιές είναι αυτές .
Περισσότερα
04 Οκτ 2017
Πως να εγκαταστήσετε ένα LAMP stack στο Debian 8 Πως να εγκαταστήσετε ένα LAMP stack στο Debian 8
Το LAMP stack ( Linux , Apache , MySQL , PHP) είναι μια ομάδα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που συνήθως εγκαθίσταται μαζί για να επιτρέψει σε έναν server να hostάρει δυναμικές ιστοσελίδες και εφαρμογές . Περιλαμβάνει το λειτουργικό Linux, τον web server Apache , το πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL και την γλώσσα επεξεργασίας δυναμικού περιεχομένου PHP .
Περισσότερα