03 Οκτ 2017
Μια εισαγωγή στο DNS : Έννοιες , ορολογία και τρόπος λειτουργίας Μια εισαγωγή στο DNS : Έννοιες , ορολογία και τρόπος λειτουργίας
Το DNS (Domain Name System) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα ονοματοδωσίας υπολογιστών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο . Αυτό που κάνει χονδρικά , είναι να συνδέει τα domain names που δίνουμε σε διάφορους ιστοχώρους με τους servers που είναι αποθηκευμένοι .
Περισσότερα