03 Οκτ 2017
Load Balancing : Τι είναι και πώς λειτουργεί ; Load Balancing : Τι είναι και πώς λειτουργεί ;
Το Load Balancing είναι ένας τρόπος να μοιράσουμε το εισερχόμενο network traffic σε πολλαπλούς backend server οι οποίοι αποτελούν ένα γκρουπ που λέγεται server farm ή server pool . ‘Ετσι , μοιράζοντας το workload σε διαφορετικά μηχανήματα , καταφέρνουμε να αυξησουμε την απόδοση και σταθερότητα του ιστοχώρου ή της εφαρμογής που hostarουμε.
Περισσότερα